You are here: Kopervik Havn / Company profile

Kopervik Havn AS

Selskapet

Kopervik havn er en av Norges eldste havner, skjermet for det harde kystværet. Den har en strategisk beliggenhet ved vestkysten av Norge. Vår ambisjon er å være den foretrukne havn for de sjøfarende

Tjenester

Vi har etablert mottak for skipsavfall, leverer ferskvann, tilbyr tilkobling til landstrøm og bunkring ved vår kai.
For mer informasjon, kontakt: Havnekontroll | 52 84 43 40 |  post@kopervik-havn.no

Kopervik Havn  har etablert mottak av skipsavfall i samsvar med den norske forurensningforskriften.
Små og store miljøstasjoner inne i havneområdet for sortert avfall, beregnet på lasteskip, fiskefartøy og fritidsbåter.
Mindre mengder farlig avfall kan leveres på miljøstasjoner inne i havneområdet. 
For levering av store mengder avfall
vil container/tankbiler bli tilkalt for å samle avfallet.
Før levering av oljeaktig avfall, lasterester og kloakk, må erklæring skjemaet fylles ut. 

Ferskvann
Vi leverer ferskvannsforsyninger ved våre kaier med en pumpekapasitet på opptil 100 m³/t.

Landstrøm
Vi tilbyr land basert strømkilde, 220V/400V.

Bunkring
Vi tilbyr bunkring på kaiene våre via tankbiler eller båt.
Bunkersanlegg i Kopervik: Shell 
Norge og Uno-X