You are here: KaMIT® / Konsulent og support

Konsulent og support

For bedrifter som ikke har all kompentanse “inhouse”, kan support og konsulentarbeid fra KaMIT være løsningen på en IT-utfordring.

Ved å la oss ta seg av driften til en eller flere IT-løsnigner, er det enkelt å forholde seg til hvem som har ansvaret, hjelpen er alltid tilgjengelig og man har muligheten til å omstille seg raskt.

Vi tilbyr støtte ved både planlegging og gjennomføring av prosesser innen tjenesteutsetting. Tjenesteområder som ofte inngår i en avtale er: